+48 501 093 527ul. Sułkowicka 2/4 Budynek Belvedere Residence – I piętro, Warszawa
Pakiet STARTCENA

1 opcja: 3 zajęcia personalne

2 opcja: 2 zajęcia personalne i 2 zajęcia w grupie

290 zł *

 

 

 

KLIKNIJ Aby dowiedzieć się więcej na temat Pakietu START

* tylko dla nowych klientów

Trening PERSONALNYCENA (1osoba)CENA (2 osoby**)

1 sesja

5 sesji

10 sesji

160zł

705zł

1330zł

105zł

450zł

850zł

Pilates Reformer, Pilates Chair, Pilates Mat

**Podana cena za 1 osobę

Trening GRUPOWYCENA

1 sesja

5 sesji

10 sesji

65 zł

280 zł

540 zł

Pilates Reformer, Pilates Chair, Pilates Mat

**Podana cena za 1 osobę

REGULAMIN CORE STUDIO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z usług CORE STUDIO jest zapoznanie się z regulaminem studia, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego oraz wykupienie usługi według aktualnego cennika.

2. Zaleca się zabezpieczanie rzeczy podczas zajęć. CORE STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za za rzeczy wartościowe i rzeczy niezabezpieczone w szafkach. Wszelkie straty materialne czy personalne poniesione przez klienta nie będą obciążały pracowników CORE STUDIA.

3. Na terenie studia obowiązuje zakaz:

 • palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających

 • samodzielnego regulowania wszelkich urządzeń technicznych,

 • używania maszyn, urządzeń, przyborów niezgodne z ich przeznaczeniem,

 • wprowadzania zwierząt.

PŁATNOŚCI I KARNETY 

 

 1. Płatności mogą być dokonywane gotówką w CORE STUDIO lub przelewem bankowym przed planowanymi zajęciami.

 2. Wykupione a niezrealizowane karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 3. Karnety CORE STUDIO są imienne i należy je każdorazowo okazywać przy wejściu.

 4. Karnety nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

 5. Wykupione karnety ważne są 60 dni od daty pierwszej rezerwacji.

Termin ważności karnetu może być przesunięty, na prośbę klienta w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem CORE STUDIO. Brak informacji o zawieszeniu powoduje utratę niewykorzystanych zajęć.​

 

ZAJĘCIA 

 1. Uważa się, że wszystkie osoby korzystające z usług CORE STUDIO ćwiczą na własną odpowiedzialność i nie mają problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiałyby wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

 2. W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz innych poważnych problemów zdrowotnych należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 3. Ćwiczenia na sprzęcie w studiu odbywają się tylko pod nadzorem instruktora.

 4. Ze wzgledu na bezpieczeństwo i komfort pozostałych ćwiczących, uprasza się o punktualne przychodzenie na zajęcia.

 5. W przypadku opóźnienia zajęć z winy uczestników, instruktor nie ma obowiązku przedłużać treningu.

 6. Zajęcia grupowe odbywają się od min. 3 osób. Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć, jeśli nie ma wymaganej liczby osób:

- zajęcia poranne, do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia,

- zajęcia popołudniowe, do godz 14:00 tego samego dnia.

 1. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy instruktora, uczestnikom nie zostanie odnotowane wejście z karnetu, a zaległą lekcję bedą mogli zrealizować w innym terminie.

 2. Zajęcia trwają 55 minut.

REZERWACJE I ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ
 1. Rezerwacje grupowe lub personale przyjmowane będą w przypadku wolnych terminów i po dokonaniu opłaty za zajęcia.

 2. Wymagane jest z góry określenie terminów odbycia 5 lub 10 zajeć, w zależności od rodzaju karnetu.

 3. Możliwa jest zmiana terminu rezerwacji zajęć.

 4. Bieżące rezerwacje, zmiany terminów i odwoływanie zajęć przyjmowane będą: telefonicznie, przez SMS, osobiście w studiu lub przez stronę internetową www.corestudio.com.pl.

 5. Korespondencja drogą mailową w sprawie zajęć, potwierdzona zostanie przez CORE STUDIO. Wyłącznie taka rezerwacja lub odwołanie zajęć będzie uznawane za przyjęte.

 6. W razie konieczności odwołania rezerwacji, zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 12:00 dnia poprzedzajacego zajęcia.

 7. Istnieje możliwość odwoływania rezerwacji zajęć porannych do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym trening oraz zajęć popołudniowych do godz 12:00 tego samego dnia lecz w tych przypadkach nie będą udzielane bonusy.

 8. Za nie zgłoszone nieobecności w wyznaczonych terminach zostanie pobrana opłata jak za wykorzystane zajęcia.

 9. Przypadki zdarzeń losowych, uniemożliwiających udział w zajęciach, bedą rozpatrywane indywidualnie drogą mailową, studio@corestudio.com.pl.

 

  ZNIŻKI I BONUSY 
   1. Karta Dużej Rodziny - 10% zniżki dla posiadaczy karty, na dowolną usługę CORE STUDIO z cennika.

   2. Zniżka Rodzinna - 10% zniżka na dowolną usługę CORE STUDIO z cennika dla małżeństw, par i ich dzieci.

   3. Zajęcia BONUSOWE; 1 bezpłatne zajęcia w karnecie, udzielane będą:

   • za przedłużenie karnetu w przeciągu tygodnia i terminowe opłaty (pkt 1 i 6 "Płatności i Karnety"),

   • za przestrzeganie regulaminu dotyczącego "Rezerwacji i odwoływania zajęć",

   • za rekomendację i wprowadzenie znajomych, bliskich na zajęcia pilates do CORE STUDIO.

   4. Zniżki udzielane przez CORE STUDIO mogą być zniesione w przypadku nie stosowania się do

   powyższego regulaminu.

   5. Zniżki i bonusy nie łaczą się